Նախահաշիվ /նախագիծ/

Naxahashiv naxagic 2019t

Արձանագրություն.Ախպրաձորի մ.դ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ախպրաձոր գյուղի միջնակարգ դպրոցի 2018թ. բյուջեի նախագծի /նախահաշիվ/ նախնական տարբերակում, համապատասխան քննարկումներից հետո, փոփոխություններ չեն կատարվել:

Նախագիծ

Ախպրաձոր Ախպրաձոր (1)